Bản Quyền

Bản Quyền

Bản quyền mọi bài viết, thông tin được đăng tải trên DoremonChe.Net đều thuộc về DoremonChe.Net.


QUY ĐỊNH CHIA SẺ BÀI VIẾT

DoremonChe.Net giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết.
Bạn không được phép sử dụng nội dung trên DoremonChe.Net vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
Bạn được phép sử dụng lại các bài viết nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
Mọi hành động sử dụng lại bài viết trên DoremonChe.Net đều phải được ghi rõ ràng “Nguồn bài viết từ DoremonChe.Net” và kèm theo đường link tới bài viết gốc.

Làm bạn với DoremonChe.Net